14 maj 2007

TERMÊN BÎRKARÎYÊ
TÜRKÇE KURDÎ TERÎMA STANDART
A


artı sayı jimara pozîtif, jimara zêdek jimara zêdek
arakesit kümesi komika hevbir komika hevbir
ardışık sayılar jimarên lidûhev, jimarên rêzda,jimarnavên rêzin jimarnavên rêzin
ardışık gelbaze, rhîzîn, rêzda, lidûhev rêzda, lidûhev
akrep (saat için) tîrk, tîrik tîrik
ay heyv, meh heyv
açı goşe, guç, gîraç, nêrîn, hêl, alî goşe
alan nêveng, meydan, seha, qad, gorepan, halk, rûpîvan, mesabe rûpîvan
apsis apsîs apsîs
açı ortay navbîra goşê navbîra goşê
aritmetik arîtmetîk arîtmetîk
aritmetik işlem kirarîya arîtmetîkî kirarîya arîtmetîkî
alt kümeler komikên bin komikên bin
artı (+) zêdek,pozîtîf zêdek
asal sereke, bingehî sereke
asal sayılar jimarên pêşimîn, jimarên sereke jimarên sereke
asimetrik nesîmetrîk, nehevnêrî nesîmetrîk
alıştırma fêrkirin, temrîn temrîn
altıgen şeşgen, şeşgoşe, şeşçik şeşgen
altışar şeşbişeş şeşbişeş
artık mave, bermojî, yênmayi bermojî
açıölçer goşepiv,pilepîv goşepiv
B


benzerlik manendî, dirûvtî manendî
benzer manend, banend, dirûv, wekî, nolî manend
boş küme komika vala komika vala
basamak xane xane
bir basamaklı sayılar hejmarên yek xane hejmarên yek xane
birlik yekane yekane
birler basamağı xaneya yekan xaneya yekan
büyük işareti rewza mezinahî rewza mezinahî
bölme parve kirin, dabeşkinin parve kirin, dabeşkinin
bölme işlemi kirarîya pervekirine, kirarîya dabeşkirinê kirarîya dabeşkirinê
bütün bitûn bitûn
bölme işareti rewza parvek rewza parvek
bütünler açı goşeyên bitûn goşeyên bitûn
birleşme yekbûn, pevgihiştin yekbûn, pevgihiştin
bölünen berpar, dabeşbar, dabeşkiraw dabeşbar
bölen parveker, dabeşker dabeşker
bölüm parînek parînek
bölük tof, grup tof, grup
binom açılımı vebûna bînom vebûna bînom
birinci derece denklem hevkêşeya dereceya yekemin hevkêşeya dereceya yekemin
bir bilinmeyenli denklem hevkêşeya yek nenasber hevkêşeya yek nenasber
birim yeke yeke
bilinmeyen nenasber, kesnezanî, meçhûl nenasber
birleşim kümesi komika yekbûyine komika yekbûyine
binlik birleşik kesir hezarek parjimara yekgirtî, parjimara besît

basit kesir kerta besit, parjımara besit parjımara besit
boyut(ebat) bout, ebat ebat
beşgen pêncgoşe, pêncçik pêncgoşe
bilinen diyar diyar
bilinmeyen nediyar, nenasber, kesnezanî nenasber
birleşik yekbûyî, yekgirtî yekbûyî
birler bölüğü tofa yekan yekan
birler yekan yekan
birleşen hevgir hevgir
bölü dabeş, parvek dabeş, parvek
bağıntı girêdanî, pêwend, peywend, îzafet rolatîvîte peywend
C-ç


cotengant cotengant, kotenjant cotengant, kotenjant
cosinüs cosînûs (kosînûs) cosînûs (kosînûs)
cisim cîsim cîsim
cebir cebîr cebîr
çift sayı jimareya cot, jimereyaza jimareya cot
çift sayılar jimarên cot, jimarên zo jimarên zo
çıkarma jêderxistin, deran, deranîn deran, deranîn
çıkarma işlemi kirarîya jederxistinê, kirarîya deranê, dermîn kirarîya jederxistinê, kirarîya deranê
çıkarma işareti kêmek kêmek
çıkan terîma kêmek terîma kêmek
çıkarılan jêder, jêderk jêder
çarpma carandin, caran, zerpkirin carandin
çarpma işlemi kirarîya carendinê, kirarîya caran kirarîya carendinê
çarpma işareti zarek, car, ceran zarek, car, ceran
çarpan lêketî lêketî
çarpım lêkdan lêkdan
çarpım tablosu tabloya carandinê, tabloya lêkdanê, xişteya lêkdane tabloya lêkdanê
çember çember, hawêr, çixêz, xêz çember
çizmek xêzkirin, xêzandin, venîn xêzkirin, venîn
çizgi çizmek xêz venîn xêz venîn
çokgen pîregoşe pîregoşe
çözümleme analîzkirin, hûrnêrîn analîzkirin
çözüm dahûrandin, dewîyandin çareserî, hel çareserî
çıkarmak deranîn, anînder, derxistin

çap eşkêl, çap çap
çevre havêrke, hawîr hawîr
çarpanlara ayırma veqetandina lêketan veqetandina lêketan
çözmek çareserkirin çareserkirin
çevre açı goşeya havêrke goşeya havêrke
çizgi xêz, xêzik, çixêz, xet, şift xêz
çeşit kenar üçgen sêgoşêya çeşid kenar sêgoşêya çeşid kenar
çarpı car, caran, çarpê car, caran, çarpê
çeşitkenar çeşîtkenar çeşîtkenar
çizim hêlkeşan, xêzkêşan, xetkêşan xêzkêşan
D


dörder çarêçar çarêçar
dizi rêz, rist, ristik, rêze, şerî ristik,şerî
deste deste, demet, taxe deste
düzine dozîne dozîne
denk tay, hempa hempa
denk kümeler komikêntay, komikên hempa komikên hempa
denklem hevkêşe hevkêşe
denklem kökü çareserîya hevkêşêyê, hêlkirina hevkêşeyê çareserîya hevkêşêyê
dörtgen çargoşe, çarkenar, çargorzî çargoşe
dakika deqîqe deqîqe
daire daîre daîre
dairesel daîrewî daîrewî
dekar dekar dekar
determinant determînant determînant
dikaçılı goşeçik, stêlî, stêlîn goşeçik
dikey tîkane, tîkî, qîne tîkane
doğal sayılar jimarên xwezayî jimarên xwezayî
dikdörtgen lakêşe, çargoşeya tîk lakêşe
dikdörtgenler prizması prîza lakêşeyan prîza lakêşeyan
dik prizma lakêşeya tîk, lakêşeya cik lakêşeya tîk, lakêşeya cik
dekametre dekametre dekametre
denk kesir parjimara hempa, parjimara tay, kerta hempa, kerta tay parjimara hempa
düzlem teqal, lêlat, mustewî teqal
düzlemsel şekil şeklê teqal, şeklê lêlat, şeklê mustewî şeklê teqal
düzlemsel bölge herema teqal herema teqal
dik tîk, cik, qup, pîk, kîp, stêl tîk, cik
diküçgen segoşeya tik segoşeya tik
dikaçı goşeya tik goşeya tik
SANT rastek rastek
doğru çizgi rastexêz rastexêz
düzgün çokgen pîrgoşeya hevsan pîrgoşeya hevsan
doğru parçası parçêyê rastek parçêyê rastek
dik doğrılar rasteken tîk rasteken tîk
dar açı goşeya teng goşeya teng
denklem kurma sazkirina hevkêşêyê sazkirina hevkêşêyê
dik kenar kenara tîk kenara tîk
dik yamuk yamûkê çîk, yamûkê tîk yamûkê çîk, yamûkê tîk
doğru denklemi hevkêşeya rastek hevkêşeya rastek
deltoit deltoit deltoit
dik koni konîya tîk konîya tîk
dış ters açı li derve goşeya berepas, goşeyên berepaş lîderve li derve goşeya berepas
dış açı goşeya derve goşeya derve
dik açılı üçgen sêgoşeya goşecik, segoşeya cîk sêgoşeya goşecik
dört işlem çarkirarî çarkirarî
E


eğik şêfil, meyl, xûz, şûr, xwar şêfil,xûz
eğim meyl,xûz xûz
eleman eleman eleman
eşit wekhev, yeksan yeksan
eksilen akû kêmdîbe

eşkenar üçgen sêgoşeya hevsan sêgoşeya hevsan
eşkenar dörtgen lebzîne, çargoşeya hevsan çargoşeya hevsan
eğri çizgi xêza xwar xêza xwar
eşitsizlik neyeksanî neyeksanî
eşdeğer hevberî, hevtayî hevberî, hevtayî
eksi kêmek, dapacîn, negatîf kêmek
eşlenik xal, çixêz xal, çixêz
eğri munhanî, xwar munhanî, xwar
elips elîps elîps
elipsoit elîpsoîd elîpsoîd
eliptik elîptîk elîptîk
eşitlik wekhevî, yeksanî wekhevî, yeksanî
eşkenar hevsan, kenare wekhev hevsan, kenare wekhev
eksi sayı jimara kêmek, jimara negatîf jimara kêmek
F


farklı kümeler komiken cûda komiken cûda
fark terq, derk, cihêtî, cîyawazî terq, derk, cihêtî, cîyawazî
faktoriyel faqtorîyel faqtorîyel
faiz faîz faîz
G


grup kom kom
gram gram gram
grafik grafîk grafîk
gönye gûnya gonîa gûnya gonîa
geniş açı goşeya fireh goşeya fireh
geniş açılı üçgen sêgoşeya goşefireh sêgoşeya goşefireh
grafik çizme xêzkirina grafîkê xêzkirina grafîkê
genel denklem hevkêşeya gelemperî hevkêşeya gelemperî
geniş açılı goşefireh goşefireh
H


hesap hesah hesah
hafta heftî heftî
hacim qebare, bareste, tiyen, qeware, hecm

hektometre hektometre hektometre
harfli ifadeler vegotinên pîtî, derbirane pitî, vegatinên tîpî, derbirane tîpî vegotinên pîtî
hipotenüs hîpotenûs, veter hîpotenûs
hareket hereket, lebt, tevger tevger
hane xane xane
helis helîs helîs
hiperbol hîperbol hîperbol
hiperbolik hîperbolîk hîperbolîk
hiperboloit hîperboloît hîperboloît
homoteti homotetî homotetî
homotetik homotetîk homotetîk
I


ikişer dûdo dûdo, zozo dûdo dûdo
iletki pilepîv, goşepîv goşepîv
ışın(yarıdoğru) tîrej tîrej
irrasyonel sayılar hejmarên îrrasyonel hejmarên îrrasyonel
ikizkenar duhevsan duhevsan
ikizkenar üçgen sêgoşeya duhevsan sêgoşeya duhevsan
ikizkenar yamuk yamûkê duhevsan yamûkê duhevsan
iç açı goşeya hundir goşeya hundir
iç ters açılar li hûndir goşeyên ters bere (goşe hundirên ters) li hûndir goşeyên ters bere
işlem kirarî kirarî
ikidüzlemli dumustawî dumustawî
iki terimli du têgînî, du terîmî du terîmî
indirgeme lêvegerandin, redûksîyon lêvegerandin
indis îndîs îndîs
integrasyon întegrasyon întegrasyon
integral întegral întegral
integral denklemi hevkêşeya întegral hevkêşeya întegral
K


kesir parjimar, kert, kesr parjimar
küme gult, melû, lod, kom, komik komik
kesirli sayılar jimarên şikestî, jimarên bi kart, jimaren parjimarî jimarên şikestî
kesir çizgisi xêza, kerte, xêza dabeş xêza dabeş
kalan bermayî, mayîne, berma bermayî, mayîne, berma
kütle gumlat, girse, cemaver girse
kilo kîlo kîlo
küre ked, kûre kûre
küp kûp kûp
köşe goşe goşe
kenar kevî, kenar, qerax, rex, tenîşt, kêlek kenar
kural qayde, rêzik qayde
kare kare, çarçîk kare, çarçîk
kesen bibîr, bîrang bîrang
kesirli perejî, kesrî, bikert, pirjimar pirjimar
kesişen hevbir hevbir
kosinüs kosînûs kosînûs
köşegen aşkêl,goşekenar goşekenar
kesişen doğrular rastekênhevbir rastekênhevbir
kök reg, binc, ra,kok,kirin kok
kök alma reg kirin, kok kirin kok kirin
köklü ifadeler îfadeyên reg, îfadeyên kokî îfadeyên kokî
katsayı hejmara kat hejmara kat
kuvvet hêz, qûwet hêz
konsantrasyon konsantrasyon konsantrasyon
koordinat sistemi sîstema tewere, sîstema koordînat sîstema koordînat
koordinat düzlemi teqala tewere, lêlata tewere

konkav kov, kovik kovik
koni konî, gûç konî
kesişim hevbir hevbir
kare prizma prîzma çerçik, prîzma kare prîzma çerçik
kesen birang birang
küçük işareti remza biçûkahîye remza biçûkahîye
küçük biçûk biçûk
karesini almak gîrtina kareya hejmarekê gîrtina kareya hejmarekê
karekök regadü regadü
karekök almak regadü hesabkirin regadü hesabkirin
karesi kareya hejmareke kareya hejmareke
kenarortay navbira kenarê navbira kenarê
L-M-N


limit lîmît lîmît
lineer lînear lînear
logaritma logarîtma logarîtma
mili milî milî
milimetre milîmetre milîmetre
metrenin katları karên metreye karên metreye
metrekare metre çarçik, metre çargoşe, metrekare metrekare
metreküp metekûp metekûp
metrik sistem sîstema metrîk sîstema metrîk
metrenin askatları qatên metreyê jer qatên metreyê jer
mutlak değer nirxê mûtleq nirxê mûtleq
merkez gerû, tewere, navend merkez, senter navend merkez
merkez açı zawîyeya narendî, goşeya tewere, zawîyeya senterî goşeya gerû zawîyeya narendî
maksimum maksîmûm maksîmûm
minimum mînîmûm mînîmûm
nokta xal xal
numara hejmar, numro, numre numro
O


ortak fark terqa pardar, terqa hevpar terqa hevpar
ortak çarpan lêdera hevpar lêdera hevpar
onluk dehanî, dehane dehane
ondalık dehanî, dehekî, dehyek dehyek
ondalık kesir lefa deheki lefa deheki
ondalık sayı hejmora dehekî, hejmara dehanî hejmara dehanî
ondalık sistem sîstema dehanîyê sîstema dehanîyê
onlar basamağı xaneya dehan xaneya dehan
ölçü pîvan pîvan
ortalama navînî, wasatî,navekî navînî
özdeşlik wekehevî wekehevî
ortak çarpan lêdera hevpar lêdera hevpar
oran rêje, nîspet rêje, nîspet
orantı rêje rêje
oklit bağıntısı pêwenda oklît, peywenda oklît pêwenda oklît
ordinat ordînat ordînat
orjin orîjîn orîjîn
olasılık dibetî, îhtîmal dibetî, îhtîmal
ortak eleman elementê hevpar elementê hevpar
ongen dehkenar, dehkoşe dehkoşe
onlar dehanî dehanî
ortay xêza navbir xêza navbir
P-R


parça parçe, pare, qet parçe
pay pay, par, beş, pişk pay
payda payde, pare payde
problem problem problem
prizma prîzma prîzma
pergel pergar, pergel pergel
paskal üçgeni sêgoşeya paskal sêgoşeya paskal
paralel helîpan, rastênhev, paralel, mûvazî paralel
paralel kenar çargoşeya paralel paralelkenar paralelkenar
pisagor bağıntısı peywenda pîsagor peywenda pîsagor
permütasyon permûtasyon permûtasyon
profil profîl profîl
piramit pîramîd pîramîd
piramidal pîramîdal pîramîdal
parabol parabol parabol
parabolik parabolîk parabolîk
paraboloid paraboloîd paraboloîd
poligon pîrkenar, polîgon pîrkenar, polîgon
rakam regem regem
romen rakamları regemên romen regemên romen
reel sayılar jimarên real, jimarên rastî jimarên real
S-ş


sayı jimar, jimare, hejmar jimar
sayı dizisi rêzika jimare rêzika jimare
sayma sayıları jimarên, jimartine jimarên, jimartine
sayı doğrusu rasteka jimeran rasteka jimeran
saat demjimêr, katjimêr saet katjimêr saet
saniye cirk, dûvik, sanîye, cirke sanîye
silindir stûwane, tebane, sîlîndîr sîlîndîr
sadeleştirme sadekirîn, satîkirin, arîkirin sadekirîn
sinüs sînûs sînûs
sağlama mîzan mîzan
santi santî santî
sıvı ölçüsü pîvana majî pîvana majî
simetrik hevnerî, sîmetrîk hevnerî, sîmetrîk
sabite sabîte sabîte
sanal texmînî, terazî, sanal sanal
sanal sayı jimareya terazî, jimareya sanal jimareya sanal
santimetre santîmetre santîmetre
sinüzoit sînûzoît sînûzoît
şema şema şema
T-U


tek sayılar jimarên fer jimarên fer
toplama komkirin, civan, tevan berhevî komkirin
toplama işlemi kirarîya komkirinê, civandin kirarîya komkirinê
toplama işareti zêdek zêdek
terim biwêj, navlêk, terîm, form, têgîn terîm
toplam komînek, têhev, yekûn komînek
toplanan sayılar hejmarên komkirî hejmarên komkirî
tam sayılı kesir parjimarên bi tam jimar parjimarên bi tam jimar
ton ton ton
tamkare ifade îtadeya tam kare îtadeya tam kare
teğet şîwe, mumas şîwe, mumas
tam sayılar jimarên tam jimarên tam
trigonometri trîgonometrî trîgonometrî
trigonometrik oranlar rêjeyên trîgonometrîk rêjeyên trîgonometrîk
tangant tangant tangant
ters açılar goşeyên ters, goşeyên pîşt goşeyên ters,
taban bînke, kaîde kaîde
türev muştaq muştaq
tanım pênas, tarîf tarîf
teorem teorem teorem
tepe ser, serî, gujme ser, serî
ters vajî, ters, berepas, pişt ters
uzunluk dirêjî, dirêjayî, dirêjîtî dirêjî
uzunluk ölçüsü pîvana direjayîyê pîvana direjayîyê
üçer üçer sêsê , sîsê sîsê, sêbare sêsê
üçgen sêgoşe, sêkuj, sêguh, senîçik sêgoşe
üçgen prizma prîzmaya sêgoşe prîzmaya sêgoşe
üs ser ser
üslü ifade îfadeyên bîser îfadeyên bîser
üslü denklem hevkêşeya biser hevkêşeya biser
üçgen çizimi xêzandina sêgoşeyê xêzandina sêgoşeyê
V-Y


veri done done
yüzlük sedanî, xaneya sedan sedanî
FALSKT şaş, çewt, xetç çewt
yelkovan xulekjimar, tîrk, tîrkê saete tîrk
yüzey rûxar, rûbar, rûber, rux rûber
yüz sath, rûxser, rû, rûxar, rûbar, cephe
yüzde sedî, jisedî jisedî
yoğunluk tîr, kesafet kesafet
yamuk yamûk, çevt, kelkot yamûk
yükseklik bilindahî bilindahî
yöndeş açılar goşeyên hembêl, goşeyên hemalî, goşeyên yekalî goşeyên hemalî
yarıçap nîvçap, nîvşekel nîvçap
yarıküre nîvkad, nîvkûre nîvkûre
yüzdelik sedane, sedêk sedane
yay
kevan, yay kevan